Orah, pečurka i banana

4
(4)

Pričaju orah, pečurka i banana:
– Orah: Ja izgledam kao mozak!
– Pečurka: Ja izgledam kao kišobran!
– Banana: Možemo li, molim vas, da promenimo temu?

Podelite ovo: