Pala petica

5
(1)

Dođe mali Perica kući:
Mama, tata, imam dobru i lošu vest!
Koja je dobra?
– Dakle, dobra je da sam dobio pet!
– Bravo! A loša?
– Loša je da je to laž!

Podelite ovo: