Zarada

5
(4)

Pita Mujo direktora neke firme:
– Kolega, koliko mogu zaraditi kod vas?
Direktor:
– Na početku 200 eura, a kasnije čak i 500 eura.
Mujo:
– Dobro, onda ću ja doći kasnije!

Podelite ovo: