Category: Onodenje

Grešne misliGrešne misli

Putuje pop autobusom i rešava ukrštene reči. Odjednom on počne da se osmehuje pa upita momka koji je sedeo pored njega: – Momak, je li, a znaš li ti kako mladići nazivaju zgodne ženske? Ima pet slova, a zadnja tri su ČKA?? Mladić se nasmeja pa reče: – Pa to Vam je lako oče – […]