Stani bre!Stani bre!

Policajac pojurio cigu pošto je ovaj ukrao nešto s pijace, pa viče:– Stani, kad ti kažem! Stani!Ciga ne obraća pažnju nego i još više beži.Policajac opet viče:– Ajde, stani bre!A ciga mu odgovori:– Stani ti. Tebe niko ne juri!