U šumu, u šumu…

5
(1)

Ganjali Nemci partizane i kad partizani više nisu imali kud, sakriju se u bunar.
Dođu Nijemci do tog bunara i sednu na njega da se malo odmore i razgovaraju ti tako oni:
– Gdje li su ovi, da nisu otišli tamo?
A partizani prave eho iz bunara:
– Tamo, tamo, tamo…
– A da nisu otišli u šumu?
Partizani će:
– U šumu, u šumu, u šumu…
– A da mi bacimo bombu u bunar…
A partizani:
– U šumu, u šumu, u šumu…

Podelite ovo: